Wedstrijd regelementen.

Menvereniging Het Wapenvelds Gerij

Regelement voor het ringsteken
Bij de wedstrijden ringsteken zijn de volgende regels van toepassing.

 Definities.

Deelnemer: de menner van een aanspanning.
Aanspanning: twee of vierwielige wagen getrokken door een of meer paarden of pony’s
Steker: degene die met behulp van een sabel de ringen steekt
Official : degene die door het bestuur voor die functie is aangewezen.
Parcours : De af te leggen baan voor de wedstrijd  Regels.
Deelnemers kunnen zowel mannelijk als vrouwelijk zijn.
Stekers kunnen alleen maar Dames zijn. Gestoken wordt met de sabel in 1 hand, vast gehouden voor het gevest.
Deelnemers, stekers en meerijders dienen correct gekleed te gaan hetgeen inhoudt:
Hoofddeksel,
Handschoenen voor de menner.
Voor de rest nette bijpassende kleding.
Officials zijn juryleden, schrijvers, ringmeester, speaker en evt. assistenten.

De lengte van het parcours wordt door de organisatie vastgesteld en is afhankelijk van de mogelijkheden
De ringhouders – drie in totaal- worden op gelijke onderlinge afstand langs het parcours geplaatst en wel aan de rechterzijde gerekend in de rijrichting.
De wagen van een aanspanning behoort veilig en schoon te zijn en te voldoen aan de wettelijke bepalingen. Paarden en pony’s dienen goed verzorgd en beslagen/bekapt te zijn en te zijn bespannen met een goed en passend tuig.

Er dient gereden te worden in  DRAF , STAP is VERBODEN.
Lichte galop is toegestaan, let op veiligheid van publiek en andere deelnemers.

Er mag vlak voor de ringhouder en onder de ring niet worden ingehouden

De jury beoordeeld – daartoe eventueel geadviseerd door de ringmeester en/of assistenten- de vlotte gang, het eventueel inhouden , de juiste wijze van steken, correctheid van de kleding en de netheid van de aanspanning.

Over  wedstrijd technische zaken zoals veiligheid ligt de beslissing bij de ringmeester, eventueel in overleg met een bevoegd bestuurslid.

Een wedstrijd bestaat uit drie ronde’s met indien nodig een barrage en een ereronde na het bekend maken van de uitslag.

Tijdens de wedstrijd wordt de parcourtijd gemeten. De te rijden snelheid is voor zowel paarden als pony’s  250 meter per minuut

Hoe gaat de punten telling:

Elke gemiste ring geeft 5 strafpunten

Elke seconde die langzamer gereden wordt dan de vooraf aangegeven tijd geeft 1 strafpunt

Elke ronde wordt afzonderlijk gemeten.

Bij gelijk aantal strafpunten is de snelste totaal  parcourstijd doorslaggevend.

De uitslag wordt door de jury bepaald, daartegen kan geen bezwaar worden gemaakt

Regelement.

Het enkele feit van het meedoen aan een ringsteekwedstrijd van de vereniging houdt in een aanvaarding van dit regelement.