Lidmaatschap

Contributie per jaar:

Jeugdleden:     € 12,50
Leden:              € 45,–

Donateurs:       € 15,-

Bankrekeningnummer:  NL42RABO 0396 5019 31

Wilt u lid worden of wilt u meer informatie? Dan kunt u een mail sturen met daarin uw naam en adresgegevens naar: info@wapenveldsgerij.nl

of contact op nemen met 1 van de bestuursleden.

Wil iedereen er aan denken om de contributie voor 2021 te voldoen?