Lidmaatschap

Contributie per jaar:                                                                          

                                        Jeugdleden:     € 12,50

Leden:              € 45,--

Donateurs:       € 15,--

 

 Bankrekeningnummer:  NL42RABO 0396 5019 31

Wilt u lid worden of wilt u meer informatie? Dan kunt u een mail sturen met daarin uw naam en adresgegevens naar: info@wapenveldsgerij.nl

of contact op nemen met 1 van de bestuursleden.