Menvereniging 'Het Wapenvelds Gerij'

Elke woensdagavond is de kantine geopend. Er is dan altijd iemand aanwezig waarbij u consumpties kan bestellen en deze dan ook kan afrekenen.